BOSCHE Weighing Systems

Volymvåg 3DVolymvåg 3D

Produktinformation "Volymvåg 3D Silence"

Volym- och viktregistrering för stamdataregistrering och stamdataunderhåll i lagret Snabbt - Exakt - Tillförlitligt Modern lagerförvaltning och kommissionering kräver exakta artikelstamdata. Till processens kvalitetsförbättring hör exakt fastställande av mått (remmått) och vikten för exakt fraktberäkning och faktiskt nödvändigt transport- och lagerutrymme. BOSCHE-volymvågen 3D är det perfekta verktyget för beröringsfri volym- och viktregistrering av förpackningar. Den halvautomatiska mätningen (längd x bredd x höjd och vikt) sker sekundsnabbt. Med hjälp av måtten kan korrekt förpackningsmaterial och lagrings-lastningsplaner organiseras. Tre högprecisa lasersensorer sörjer för den beröringsfria dimensionsregistreringen som känner av de kvaderformade kartongerna. Under vägningen beräknas tillhörande volymvikt. En kamera finns som tillval som kan registrera respektive produktfoto för stamdatan. Satsa på BOSCHE-kvaliteten Made in Germany.

Volymvågens kännetecken
• Statisk volymmätning av paket
• Snabbt, beröringsfritt fastställande av förpackningars dimensioner
• Mätram av pulverbeskiktat stål
• Låg konstruktionshöjd för lätt ansamling av paketen
• Vägningsområde 30 kg, 60 kg eller 150 kg (vägexakthet upp till 10 g)
• Tillförlitlig vägning genom tre kalibrerbara, lasersvetsade vägningsceller
• Tre högkvalitativa laserdistanssensorer med laserklassen 2
• Mätexakthet upp till 1,5 mm
• Underhålls- och slitagefritt utförande av vägningstekniken
• Höjdjusterbara fötter möjliggör en nivellering av systemet
• Enkel hantering med hög användarkomfort
• Enkel integration i lagerhanterings- och distributionssystem
• Direkt anslutning till befintliga datorsystem via USB-gränssnitt (eller W-LAN som tillval)
• Dataöverföring till överordnade IT-system eller LVS (lagerhanteringssystem) på moderna språk (SQL, CSV, REST)
• Enkel processintegrering tack vare operativsystemet WINDOWS 10 (WINDOWS-nätverksklient)
• Programvara som är intuitiv att använda visar alla data med en blick

Användningsområde
• Paketmätning => Längd ♦ Bredd ♦ Höjd=> Remmått =>Volymmätning (exakthet med 1,5 mm)
• Stamdataregistrering - Fraktkontrollpunkter
• Luftfraktkontroll - fraktmottagning
• Förpackningsplanering - Beräkning av förpackningsstorlekar för optimal sändning
• Kapacitetsplanering - Planering av lagerplatser
• Lönsamhetskontroll av lagerrum och förpackningsprocesser
• Optimerade truckfärder
• Optimal användning av lastbilars lastningsutrymmen
Sekundsnabb stamdataregistrering: Höjd, längd, bredd, vikt

Vägteknik - Mätteknik

Vägningsplattformen ansluts till en Windows-dator via ett USB-gränssnitt. Den till leveransomfånget tillhörande programvaran visualiserar vikt- och dimensionsdata direkt på din Windows-dator. Även beräknad volym och volymvikt visas.

bild reproduzierbarkeit

Programvara

Den till leveransomfånget tillhörande programvaran visualiserar vikt- och dimensionsdata direkt på den medlevererade eller din egen Windows-dator. Volym-vikt-mätapparatens programvara beräknar volym och volymvikt ur måtten och vikten. Med hotkeys är en enkel export till ditt distributionssystem möjlig. Härtill finns olika funktionsknappar tillgängliga på tangentbordet som skriver data direkt till markörpositionen. Den konfigurerbara programvaran kan anpassas enligt önskemål (andra språk, skanner som trigger osv.). Med gränssnittsanslutningen kan de fastställda värdena övertas direkt i lagerförvaltningssystemets stamdata.

Tillval

• Mätanslag för mätning av ej kubiska objekt
• Kamera
• Industridator
• Transportvagn för användning som mobil arbetsplats
• Batterisystem för autark strömförsörjning

Leveransomfång:

• Vagnram med integrerade lasersensorer
• Programvara

Konstruktion

Den extremt plana underkonstruktionen av vägningsbryggorna av pulverbeskiktat stål är mycket robust. Den är utrustad med tre lasersvetsade vägningsceller. För volymmätningen sörjer tre högkvalitativa laserdistanssensorer av laserklassen 2. Dessa mäter paketets längd, bredd och höjd upp till 1,5 mm exakt. För en optimal integrering i dina processer finns BOSCHE 3D-vågen tillgänglig i tre olika storlekar.
Vägningsområde: 30 kg, 60 kg eller 150 kg.

Mått

Alla mått gäller standardmodeller. Kundspecifika mått möjliga.

Maße von Volumenwaage

Exempel på volymmätningssystem i kundspecifikt utförande med specialmått:

Prislista

Tillbehör
Bilder

volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset
volymvikt avgör fraktpriset