BOSCHE Weighing Systems

Zippcube®Volymmätningssystem Zippcube®

Bild vom Zippcube® Volumenmesssystem

Produktinformation "zippcube®"
Halvautomatisk volym- och viktregistrering av artiklar Inom distanshandel krävs exakta artikelstamdata för lagerhantering och orderbehandling. För att upprätthålla denna krävs exakt fastställande av måtten (höjd, längd, bredd) samt artikelns vikt. Denna varudigitalisering optimerar logistikprocesserna. Endast så är en exakt fraktberäkning, fastställande av faktiskt nödvändigt transport- och lagerutrymme och korrekt förpackningsmaterial möjligt. Så kallade dynamiska DWS-system (Dimensioning Weighing & Scanning) som zippcube är optimala för att registrera sådana data. Fastställande av volymen, även av ej kubiska objekt, sker via en mätbom med ljusgaller. Den stabila mätbommen låter sig problemlöst förflyttas till artikeln som ska mätas per hand. Med ljusgallerteknologin kan även objekt som är förpackade i folie mätas utan problem då denna teknologi inte är beroende av objektets reflekterande egenskaper. Objekten behöver inte riktas. Mätningen är möjlig i båda riktningar. Datautmatningen sker direkt efter att mätdata fastställs. Fastställda volym- och viktdata kan sparas med en CSV-fil i överordnade IT-system eller överföras till en SQL-databas. Kamera, finvåg för att väga smådelar, digital mätreglaget och ScanTape finns som tillval. Användning dimensioneringssystem: Paketmätning med volymmätning, mätning av styckegods, stamdataregistrering, lyftfraktkontroll, fastställande av förpackningar i sändningar, fastställande av geometriska stamdata, box on demand/on demand-förpackningar

Kännetecken av zippcube®
• Kombinerad volym- och viktregistrering i en genomgång
• Perfekt för stamdataregistrering med platsbehovsmätning
• Den stabila mätbommen låter sig problemlöst förflyttas via den underhållsfria förningen
• Robust ram av pulverbeskiktat stål
• 8 mm säkerhetsglas med en skiva (zippcube M och L belastbar till 50 kg, zippcube S till 20 kg) tillsammans med en 2 mm reptålig Optical Hc-plexiglasskiva för hög stöt- och slagfasthet
• Högkvalitativ mätbom med ljusgaller för beröringsfri dimensionsregistrering (upplösning storleksmätning 2 mm//längdmätning 1 mm)
• Tillförlitlig vägning med fyra precisionsvägningsceller med fastställande av vikt upp till 50 kg (10 g exakthet//med referensvåg 1 g)
• Underhålls- och slitagefritt utförande av mättekniken
• Tillgänglig i tre olika storlekar
• Maximal objektsstorlek: zippcube S 450 x 400 x 350 mm, zippcube M 840 x 640 x 500 mm, zippcube L 1230 x 850 x 640 mm (L x B x H)
• Intuitiv programvara med visualisering och volymbestämning av objekt
• Exportmöjligheter i CSV-fil eller SQL-databas
• Dataanslutning till lagerhanteringssystem - LVS
• Enkel integration i lagerhanterings- och distributionssystem
• Windows 10 industridator med pekskärm, USB, Ethernet, WLAN och Bluetooth (för mätreglage, skanner osv.)
• Tillval: Mobilt bord med bytesbatterisystem
• Tillval: Kamera
• Tillval: Liten referensvåg med hög exakthet (1 g)

Konstruktion och programvara

I BOSCHE-volymvågen "zippcube®” sörjer fyra lasersvetsade vägningsceller för en tillförlitlig vägning. En stabil och plan vågram gör det lätt att fästa objekt som ska mätas. Man har speciellt beaktat att hålla hela vägningstekniken så underhålls- och slitagefri som möjligt. Den halvautomatiska registreringen av data sker sekundsnabbt. Två högprecisa ljusgallerpar känner av objekten som ska mätas (oavsett form) och sörjer för en beröringsfri dimensionsregistrering. Programvaran som medföljer leveransen är intuitiv att använda och konfigurera och visar alla data med en blick. Värdena kan sedan även problemlöst övertas till befintliga lagerhanterings- och distributionssystem. Perfekta tredimensionella storleks- och viktmätningar för den automatiserade stamdataregistreringen.

Tillbehör

Som tillval kan 3D-volym-mätsystemet byggas ut med några praktiska funktioner. Så kan exempelvis en kamera uppta respektive produktfoto för stamdata, en handskanner gör det möjligt att skanna streckkoder eller en transportvagn med autark strömförsörjning skapar en mobil arbetsplats av Bosche-volymvågen. En liten referensvåg med hög exakthet möjliggör vägning av lätta delar med hög precision.

Det digitala mätreglaget

För att fastställa små dimensioner inom millimeterområdet kan ett digitalt mätreglage användas. Mätreglaget registrerar mätdata exakt med 0,01 mm och överför dem per knapptryckning via Bluetooth.

Precisionsvågen

Streckkodsläsare

Via en USB-anslutning kan varje streckkodsläsare användas för identifieringen.
• Komplett kit inklusive USB-kabel och stativ
• Skannerläge med automatisk detektion
• Modern och komfortabel kåpa

Cubetape

Rätt storlek för varje användningsområde

Är det speciellt viktigt att kunna arbeta i små utrymmen eller ska även överdimensionella förpackningar och objekt kunna registreras? Välj passande zippcube för din konkreta användning från tre olika varianter.

Zippcube Maßangaben

Maximal mätobjektsstorlek

Zippcube Maßangaben


Video
Bilder

Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®
Volymmätningssystem <b>Zipp</b>cube®